ABOUT THE METSÄMIELI (FOREST MIND) METHOD    Metsamieli_color_RGB

 

 

 

Metsä rentouttaa, virkistää ja jopa parantaa. 

Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksen. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun jälkeen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä elpyy. Yli 5 tuntia kuukaudessa luonnosta nauttivilla on huomattu positiivisten tunteiden lisääntymistä ylipäätään.


Metsämielestä mielentaitoja 

 

Metsämieli -menetelmän on kehittänyt kokenut hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvonen, joka on tehnyt valmennustyötä terveys- ja luontoliikunnan parissa jo 30 vuoden ajan. Metsämieli-menetelmässä otetaan oivaltavasti käyttöön luonnon suomat terveysvaikutukset ja niitä tehostetaan metsäisillä mielentaitoharjoituksilla. Menetelmässä on hyödynnetty myös viimeisimpiä psykologian suuntauksia sekä terapia- ja valmennusmenetelmiä, kuten mindfulnessia ja life coachingia. Metsämieli-harjoituksilla kehitetään tietoisesti ja tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja. Metsämielellä syvennetään itsetuntemusta, rentoudutaan, taltutetaan stressiä, virkistäydytään ja tankataan voimavaroja, myös vaikeissa elämäntilanteissa. Samalla voi löytää uusia, omaan arkeen mahtuvia hyvinvointitottumusharjoituksia. 

 

Voimme käyttää metsämieltä esimerkiksi työyhteisön virkistyspäivän raamina tai pidemmän työhyvinvointitapahtuman teemoituksena soveltuvin harjoittein.

 

Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teille sopiva ohjelma @ mixingnuts@gmail.com

Katso myös puolenpäivän metsäretken kuvaus täältä: Metsämielikävely .

 

Forest is relaxing, refreshing and even healing.

Nature provides various well-being and health effects. According to the reserach, only 10 minutes stay in the nature reduces the  and lowers the pulse, blood pressure, breathing frequency and reduces stress hormones. The nature provides us with the experience of calming down and relaxing. After 2 hours in the nature the body's defense mechanisms start to recover. Spending over 5 hours a month in the nature results in more positive feelings in general in life.


Mental skills with the help of "Forest Mind" practises

 

The "Forest Mind" practises has been devloped by an experienced well-being coach Sirpa Arvonen, who has been counseling in the field of health and nature exercise for 30 years. With this method we utilize the health effects of the nature and boost them with the mental skill practises in the nature. Latest psychological, therapy and coaching methods such as mindfulness and life coaching are being used. With the Forest Mind practises we can consciously develop our mental skills to enhance our well-being. With the practises we deepen self-knowledge, relax, reduce stress, refresh and gain internal resources, also in difficult life situations. At the same time it is possible to find new wellbeing practises which fit into own everyday life.

 

We can utilize Forest Mind method for example as a framework for a recreation day (or half a day) or  a longer well-being event with appropriate exercises according to the theme(s) chosen.

 

Contact me and let us plan a suitable program and event for your needs @ mixingnuts@gmail.com .

 

See also the description for a half-a day forest walk here: Forest Walk