CORPORATE COACHINGS

 

I provide coaching in English and Finnish. We can tailor many themes and the occasions, depending on your needs. My favourite topics relate to finding own internal resources in difficult situations.


I am also a strong believer of the well-being effects of the nature, so why don't you take your team out into the woods for a morning or afternoon and feel refreshed!

See a couple of offerings below. Contact me mixingnuts@gmail.com  and we can tailor anything suitable for your needs.

 

METSÄMIELIKÄVELYT                                                        FOREST WALKS

 

Tarjoan yritysryhmille hyvinvointia lisääviä, energisöiviä ja aisteja herätteleviä metsäretkiä, jotka ovat tutkitusti voimaannuttavia, lataavia ja alentavat stressiä.

 

Kävelemme rauhallisesti n 2 km lenkin, jonka aikana haastamme itsemme leppoisasti teemaan sopivin pienin tehtävin ja avaamme kaikkia aisteja. Lopuksi nautimme nuotiolla hemmottelevat nokipannukahvit (metsäpalovaroitusvaraus). Max 12h ryhmä.

Kesto  3-4 tuntia.

 

Kysy lisää tai pyydä tarjous mixingnuts@gmail.com      

 

Erittäin mielelläni suunnittelisin kanssasi päivän tai kahden luonnon helmassa vietetyn virkistyspäivän tai työhyvinvointipäivän sisällön ja toteutuksen. Katso lisää metsän hyvinvointivaikutuksista Forest Mind Method.

 

I provide well-being enhancing, energizing and stimulative  forest trips/walks, which scienticically proven are immune-system strengthening, boosting and reducing stress levels in the body.

We will walk peacefully and enjoy for about 2km walk, and gently challenge ourselves according to the agreed themes, as well as open all our senses during the trip. We finish the trip by pampering open fire coffee (subject to weather conditions).  Max 12 persons at a time. Duration 3-4 hours.

Ask for more or contact for offer mixingnuts@gmail.com 

 

I would be more than happy also to plan and carry out a longer well-being event (day or two) in the nature with you.
See more about the well-being effect of the nature Forest Mind Method,

 

 

HYVINVOIVANA KAIKEN KESKELLÄ    
HOW TO NAVIGATE MENTALLY IN A STRESSFUL CHANGE SITUATION 

 

MITÄ:
Tarjoamme henkistä valmennusta stressaavissa työolosuhteissa jaksamiseen, jossa on tärkeää löytää omat voimavarat ja usko tulevaan. Valmennus sopii myös erilaisiin muutostilanteisiin sekä  irtisanotuille tai irtisanomisuhan alla eläville yt-tilanteissa. 
MIKSI:
Valmennuksen tavoitteena on itsetuntemuksen lisääminen ja haastavan tilanteen kääntäminen voimavaraksi.
MITEN:
Tarjoamme yhden päivän informatiivista, tietoisuutta lisäävää valmennusta tai kolmen päivän kokemuksellista valmennusta.
Yhden päivän valmennus on informatiivinen herättelevä luentopäivä yhdistettynä pieniin harjoituksiin (interaktiivisia & yksilöharjoituksia ).
Kolmen päivän tavoitteena on aktivoida ja ottaa käyttöön taitoja, jotka meillä kaikilla on voidaksemme hyvin, auttaa jokaista löytämään omat voimavaransa ja omat motivaation lähteensä, sekä luoda jokaiselle kyvykkyyttä hengittää helpommin. Tässä voidaan jo hyödyntää myös ryhmäläisten tuki toisilleen sekä valmentajien yksilön prosessin tukeminen tämän henkisen matkan aikana. Harjoitukset ovat syvällisempiä kuin yhden päivän valmennuksessa.

Aiheina kummassakin on muun muassa oman mielen mahdollisuudet stressinhallinnassa ja oman elämän helpottamisessa, tunteiden ja tunneriippuvuuden tunnistaminen, tulkintojen merkitys elämässämme, uskomusten muuttaminen sekä proaktiivisuuden merkitys hyvinvoinnille. Valmennus sisältää myös oman maailmankuvan muokkausta itselle toimivammaksi sekä omien voimanlähteiden, potentiaalin ja oman motivoitumisen tunnistamista.
KUKA:
Valmentajina toimimme me Erja ja Aila Laisi, ja meitä yhdistää yli 15 vuoden kokemus globaalista yritysmaailmasta, Erjalla johtamisen, organisaatioiden rakentamisen ja transformaatioprosessien alueella ja Ailalla yleisesti toiminnan kehittämisestä laatu- ja prosessinäkökulmasta. Me molemmat olemme jättäneet yritysmaailman jossain vaiheessa, mutta dynamiikka on tuttua. Erja on tänä päivänä myös sertifiotu hyvinvointivalmentaja ja Aila ohjaustoiminnan artenomi. Meitä yhdistää myös intohimo ihmisten hyvinvointiin työelämässä.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjous!


Erja Järvelä  mixingnuts@gmail.com  +358466004610

 

 

 

WHAT:
We offer mental coaching for people working in stressful environment, where it is very important to find and take care of own well-being and keep the feeling of being empowered. This training is suitable also for any kinds of challenging change situations and also for those who are in a danger of being fired or work under the threat of such in restructuring situations.
WHY:
The target is the increase self-knowledge and change the challenging situation into a resourceful feeling about self which is absolutely critical.

HOW:
We offer one day, informative, knowledge adding training or a 3-day more experimental coaching. 

In one day training we awaken and expand our thinking patterns with small exercises. During the 3 day class we activate and take into use the skills we need in order to feel good, and help each other to find their inner resources and motivational sources. Peer support is possible during this time period, as well as the coaches personal support to a certain extent.
Topics covered in both are our mental possibilities to manage stress and ease our own life, feelings and feeling dependencies, meaning or interpretations, changing the limiting beliefs and meaning of proactiveness. Training also includes ideas about shaping own worldview to suit own life better and discovering own resources, potential and own motivational patterns. 
WHO:
I provide this training together with Aila Laisi, and we both have individually over 15 years experience on global corporate life. Erja has been involved with leadership issues, organizational building and transformation processes and Aila in developing activities related to quality and processes. Dynamics in corporations is familiar to us. We both are passionate about the well-being of people in the work life. Erja is today also a certified holistic health coach and forest mind counselor and Aila Bachelor of Culture and Arts.

 

Ask for more and contact mixingnuts@gmail.com  or +358466004610